اداره کل تبلیغ و ترویجمعاون دفتر تبلیغ و ترویج

معاون تبلیغ و ترویج

 

 خواجه وند  نورعلی خواجوند

معاون تبلیغ و ترویج

پست الکترونیک:no_hasani@yahoo.com

سوابق تحصیلی:

لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید چمران اهواز 1370

فوق لیسانس روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی1376

نوع استخدام:رسمی

 

شرح وظایف: (در حال به روز رسانی است)


سوابق اجرایی و علمی:

 

-         کارشناس مسئول هیأت نظارت بر مراکز فرهنگی تا سال ١٣٧٣_ 1371

-         مسئول برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی به مدت ١٣٧٤

-         از اعضای برگزار کننده نخسین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم تهران

-         معاون اجرایی سومین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم تهران

-         مسئول گزینش برادران در هسته مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1374

-         معاون هسته مرکزی گزینش در سال 1376و همکاری با معاونت فرهنگی به عنوان کارشناس

-         کارشناس مسئول فرهنگی در معاونت امور فرهنگی

-         مسئول دبیرخانه هیأت انتخاب خرید کتاب معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1384

-         معاون تبلیغ و ترویج در معاونت قرآن و عترت از سال 1392 

-         برگزاری هفتة فرهنگی در ازبکستان

-         برگزاری هفتة فرهنگی در ترکمنستان

-         ارائه طرح خرید و توزیع کتاب در سراسر کشور

-         ارائه طرح انتخاب کتابخوان نمونه در سطح ملی

-         یکی از اعضای تیم ارائه طرح هفته های قرآن و عترت در سراسر کشور

-         تدوین دستورالعمل هفته قرآن و عترت

-         تدوین دستورالعمل شورای خرید خرید آثار و محصولات قرآنی

-         تدوین شیوه نامه اجرایی هفته قرآن و عترت

-         تهیه و تدوین طرح تعویض قرآن  و اجرای آن در دوره های مختلف نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

-         تألیف و ترجمه بالغ بر 55 عنوان کتاب در حوزه روانشناسی تربیتی، روانشناسی ورزش و ورزش با عناوین(روانشناسی ورزش، مطالعات موردی در روانشناسی ورزش، سیری در جهان ورزش، دانشنامه ورزش، استرس و کنترل آن در نوجوانان، عوامل فرهنگی تأثیر گذار در ورزش، دارو و ورزش، 100 ایده در مورد آموزش خلاقیت، 100 ایده در مورد کودکان بیش فعال و......)