شرح وظایف معاونت قرآن و عترت

شـرح وظایف معاونت قرآن و عـترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1)     سیاست گذاری و برنامه ­ریزی به منظور توسعه گفتمان قرآنی ج.ا.ا درعرصه ملی و بین المللی.

2)     برنامه ریزی وتدوین راهکارهای عملی درجهت تحقق اندیشه های حضرت امـام خمینی(ره) و منویات مقام معظم رهبری در حوزه قرآن و عترت(ع).       

3)     راهبری فعالیت­های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم در کلیه بخش­ های وزارت متبوع.     

4)     هماهنگی و پیگیری امور قرآنی مرتبط با شورای فرهنگ عمومی استان­ها.

5)     برنامه­ ریزی برای تدوین و استقرار نظام جامع حمایت از تولید و توزیع آثار و محصولات ممتاز قرآنی با تأکید بر قشر کودک و نوجوان.

6)     صدور مجوز تأسیس مؤسسه­ های فرهنگی قرآن و عترت(ع) و نظارت بر آنها.

7)     برنامه ­ریزی و حمایت به منظور توسعه مؤسسه ­های قرآنی مردم نهاد و توانمندسازی آنها در زمینه فعالیت­های تخصصی تبلیغی ترویجی قرآن و عترت(ع).

8)     ارائه پیشنهاد به منظور تصویب قوانین و مقررات حمایتی از فعالان قرآنی کشور در مراجع ذیصلاح و پیگیری آنها.

9)     برنامه­ ریزی برای تقویت سرمایه­ های انسانی و حمایت از طرح­ها و برنامه ­های خلاقانه تبلیغی و ترویجی حوزه قرآن و عترت(ع).

10) برنامه­ ریزی و حمایت از برگزاری نمایشگاه­ ها، جشنواره­ ها و آزمون­های سراسری قرآن و عترت و نظارت بر آنها.

11) راهبری فعالیت­های تبلیغی ترویجی قرآنی ج.ا.ا در داخل و خارج از کشور از طریق کمیسیون توسعه فعالیت­های تبلیغی ترویجی قرآن .

12) حمایت و نظارت برتوسعه آموزش عمومی قـرآن و عترت در چار چوب تقسیم کار کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کریم.

13) هماهنگی، پیگیری و گزارش­گیری از فعالیت­های قرآنی کلیه دستگاه­های دولتی، عمومی و نهادهای مردمی.

14) برنامه ­ریزی و حمایت از توسعه فعالیت­های مردمی قرآن و عترت(ع) در مناطق محروم، عشایری، روستایی و مرزی.

15) برنامه­ ریزی و پشتیبانی از توسعه فضاهای قرآنی به ویژه مراکز تولید و عرضه آثار و محصولات قرآن و عترت(ع).

16) تدویـن ضوابط انتخاب و معرفی و تکریم خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران.

17) صدور مجوز انتشار ترجمه­ های قرآن کریم و نظارت بر آن­ها و حمایت از توسعه کمی و کیفی ترجمه­ ها.

18) برنامه­ ریزی برای ارتباط مؤثر با نخبگان، صاحب نظران، پیشکسوتان، فعالان حوزه قرآن و عترت(ع) و حمایت از آنها.

19) راهبری سامانه جامع قرآنی کشور.

20) برنامه ریزی و حمایت از مطالعات کاربردی حوزه تبلیغی- ترویجی قرآن و عترت(ع).

21) برنامه ریزی و حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی و استفاده حداکثری از ظرفیت فناوری­ های نوین اطلاعات و ارتباطات به منظور برای تبلیغ و ترویج آموزه های قرآن و عترت (ع).

22) سیاست گذاری،هدایت وحمایت از برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ونظارت برآن.

23) برنامه ریزی برای جلب مشارکت های مردمی و دولتی واستقرار نظام خیران قرآنی درکشور.

 

 

چارت سازمانی معاونت قرآن و عترت چارت سازمانی معاونت قرآن و عترت        چارت سازمانی معاونت قرآن و عترت