معاونت قرآن و عترتمعاون قرآن و عترت

 

معاونین قرآن و عترت

 

1. حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی (18 آذر 1391)

حمید محمدی

 

2. حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی(24 آذرماه 1392)

محمدرضا حشمتی

 

3. عبدالهادی فقهی زاده(7 آبان 1396)

فقهی زاده

 

4. اصغر امیرنیا، سرپرست(12 آبان 1400)

امرنیا

 

 

شماره تماس:

66748455

66748745

66721717