«گروه پژوهش و بررسی آثار» از نظر ساختار سازمانی زیرمجموعه حوزه معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در واقع این گروه حاصل ادغام دو «گروه پژوهش» و «نظارت بر ترجمه و آثار قرآنی» در آذرماه سال 1394 می‌باشد.

وظیفه سازمانی گروه:

مدیریت و انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی و نظارت بر ترجمه و تفسیر قرآن کریم و سایر آثار تخصصی قرآن و عترت

تفصیل وظیفه سازمانی گروه:

1. تدوین سرفصل‌ها، موضوعات و اولویت‌های پژوهشی معاونت

2. انجام پژوهش‌ها و مطالعات کاربردی فعالیت‌های تبلیغی ترویجی حوزه قرآن و عترت

3. تدوین شیوه‌نامه و آیین‌نامه‌های صدور مجوز و نظارت بر آثار و ترجمه‌های قرآن و عترت در حوزه مکتوب و دیجیتال بر اساس قوانین و مستندات حقوقی موجود و مطابق با مأموریت‌ها و سیاست‌های معاونت

4. اعطای مجوز و نظارت بر نشر ترجمه و تفسیر قرآن کریم و آثار تخصصی قرآن و عترت

5. اعطای مجوز و نظارت بر نشر آثار مکتوب و دیجیتال در حوزه قرآن و عترت

6. تصویب و سفارش طرح‌های پژوهشی و مطالعات میدانی بر اساس اولویت‌های پژوهشی معاونت

7. شناخت و بررسی چالش‌ها و آسیب‌شناسی مسائل کلان مرتبط با حوزه قرآن و عترت و ارائه پیشنهاد جهت رفع آنها

8. نیاز سنجی مطالعات توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی حوزه قرآن و عترت

9. تدوین شاخص‌های ارزیابی پژوهش‌ها و مطالعات فعالیت‌های تبلیغی ترویجی حوزه قرآن و عترت

10. مدیریت انجام مطالعات، تولید و کارشناسی محتوای مورد نیاز معاونت