اهم فعالیت‌ها و اقدامات گروه پژوهش و بررسی آثار در سال 1394 به شرح ذیل است:

1. بررسی و ارزیابی 15 مورد ترجمه منثور قرآن کریم جهت اعطای مجوز نشر

2. بررسی و ارزیابی 5 مورد ترجمه منظوم قرآن کریم جهت اعطای مجوز نشر

3. بررسی و ارزیابی یک مورد ترجمه انگلیسی قرآن کریم جهت اعطای مجوز نشر

4. بررسی و ارزیابی 5 مورد تفسیر قرآن کریم جهت اعطای مجوز نشر

5. چاپ و نشر 5 عنوان کتاب تخصصی قرآنی در شمارگان 10.000 جلد

6. آماده‌سازی 5 عنوان کتاب در دست انتشار 

7. انعقاد 3 فقره قراداد جهت انجام پژوهش‌های میدانی 

8. انعقاد 2 فقره قرارداد جهت برگزاری همایش‌های تخصصی با مشارکت دانشگاهها و پژوهشگاهها 

9. ارزیابی 25 فقره طرح پژوهشی

10. ارزیابی 22 مورد اثر قرآنی جهت اعطای مجوز ثبت اثر 

11. ارزیابی 13 فقره نرم‌افزار قرآنی جهت اعطای مجوز نشر

12. ارزیابی 8 فقره تقویم و سررسید قرآنی جهت اعطای مجوز نشر

13. ارزیابی 4 عنوان کتاب  تخصصی قرآن و عترت جهت اعطای مجوز نشر

14. ارزیابی 10 عنوان کتاب تخصصی قرآن و عترت جهت حمایت از چاپ و نشر