• حوزه معاونت

شرح وظایف مصوب معاونت قرآن و عترت

ابلاغ شده به شماره 3664/92/72 مورخ 21/1/92  

1. سیاست‌گذاری برای چگونگی برگزاری نمایشگاه‌های قرآن و عترت
2. تدوین سیاست‌ها و ضوابط برگزاری جشنواره ها و مسابقات قرآن و عترت، صدور مجوز و نظارت بر اجرای آن.
3. تدوین سیاست‌ها و ضوابط حمایت از فعالیت مؤسسات فرهنگی، جلسات و مکاتب قرآن و عترت مردمی و هدایت و نظارت بر آن‌ها.
4. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توانمندسازی هنرمندان متعهد و فعالان قرآن و عترت جهت تولید آثار و محصولات قرآن و عترت. 
5. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به منظور تعمیق و گسترش فرهنگ و اسرار اقامه نماز.
6. راهبری کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی – ترویجی قرآنی.
7. راهبری و تدوین ضوابط مرتبط با تأمین فعالیت‌های قرآنی کشور و تعیین اولویت های آن
8. راهبری در برنامه‌ریزی و اجرای هماهنگ و هم‌افزای برنامه‌های قرآن و عترت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی عمومی و مردم.
9. نظارت کلان با توجه به اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی.
10. نظارت بر عملکرد شورا یا کمیته هماهنگی امور قرآنی دستگاه‌ها در استان و شهرستان‌ها
11. نظارت بر اجرای سیاست‌های حمایت از فعالیت‌های تبلیغی – ترویجی مردمی
12. نظارت بر اجرای سیاست‌های حمایت از برنامه‌های آموزش تخصصی کوتاه مدت قرآنی مردمی
13. نظارت بر اجرای سیاست‌های حمایت از فعالیت‌های آموزش عمومی قرآن و عترت مردمی
14. برنامه‌ریزی برای رشد خلاقیت‌های قرآنی کشور
15. برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص در امر فعالیت‌های قرآن و عترت
16. برنامه‌ریزی جهت بهره‌گیری از توان فعالان هنری، فرهنگی و رسانه‌های در توسعه فرهنگ قرآنی
17. حمایت از طرح‌ها، آثار و محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌های قرآن و عترت 
18. حمایت از ایجاد فضاها و ابزار و تجهیزات مناسب اطلاع‌رسانی فعالیت‌های قرآن و عترت 
19. ارزیابی وظایف و فعالیت سازمان‌ها در حوزه تخصصی قرآنی و ارائه گزارش دوره‌ای به شورای توسعه فرهنگ قرآنی
20. ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه معاونت امور قرآن و عترت (میزان اثربخشی و کارآیی برنامه‌ها، ارائه گزارش‌های عملکرد، اخذ و تطبیق برنامه‌های اجرایی با اهداف و برنامه کلان معاونت)
21. ارزیابی و نظارت بر چاپ و نشر آثار، محصولات و ترجمه‌های قرآن و عترت 
22. ارزیابی و صدور مجوز جهت تشکیل مراکز و مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت 
23. تدوین طرح و برنامه‌های ملی قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج 
24. طراحی، استقرار و مدیریت ساز و کارهای ارزیابی عملکرد وزارتی در حوزه قرآن و عترت
25. طراحی، استقرا و به روزآوری نظام اطلاع‌رسانی و گزارشگیری با هماهنگی وزارت جهت ارائه در مجلس، دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی.
26. ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی.
27. تدوین و پیشنهاد سیاست‌های اجرایی امور قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج و پیشنهاد آن به کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی.
28. تدوین و پیشنهاد ساز و کارهای مناسب برای تسهیل ارتباطات، هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت دستگاههای دولتی، عمومی و مؤسسات مردمی در حوزه تبلیغ و ترویج.
29. تدوین و پیشنهاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی در حوزه تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آن. 
30. تدوین ضوابط تأسیس و سیاست‌های توسعه مراکز، مؤسسات و انجمن‌های قرآن و عترت. 
31. تدوین و به روزآوری و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و ضوابط حمایتی توسعه و تجهیز فیزیکی.
32. تدوین، به روزآوری و نظارت بر اجرای سیاست‌های حمایت از خادمان و فعالان قرآن و عترت کشور.
33. پیش‌بینی و پیشنهاد اعتبارات قرآنی کشور و پیگیری آن در مجلس و دولت. 
34. تعیین موضوعات برای مطالعه و پژوهش‌های لازم برای ساماندهی و توسعه فعالیت‌های قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج.
35. بسترسازی تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی و معرفی کارکردهای آن در دستگاههای دولتی.
36. پیگیری تصویب طرح‌های قرآن و عترت در کمیسیون فرهنگی دولت. 
37. شناسایی و ایجاد ظرفیت‌های جدید فعالیت قرآن و عترت در دستگاههای دولتی.
38. بررسی و پایش قابلیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید فعالیت قرآن و عترت در سازمان‌ها و مراکز وابسته.
39. تدوین ضوابط شناسایی، معرفی، تکریم و حمایت از خادمان، نخبگان، فعالان و مدیران قرآن و عترت داخل و خارج.