• آزمون حفظ و مفاهیم سوره های جمعه و منافقون ویژه دانشجویان مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر

 
مهلت ثبت نام به پایان رسید. زمان آزمون متعاقباً از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود.