اداره کل ارتباطات و ...معاون ارتباطات و هماهنگی جامعه قرآنی کشور

امیر اشراقی


عکس آقای اشراقی

امیر اشراقی

 

متولد1343، فوق لیسانس مدیریت فرهنگی

 

شرح وظایف  :

شرح وظایف سازمانی معاون ارتباطات وهماهنگی جامعه قرآنی کشور-اداره کل ارتباطات ، هماهنگی و ساماندهی :

1-    تمهید اقدامات لازم برای شناسایی و رده بندی فعالیت دستگاهها ، سازمانها و مراکز دولتی و حاکمیتی در عرصه قرآن و عترت به منظور اعمال مدیریت هماهنگ فعالیتها در سطوح ملی و بین اللملی.

2-    برقراری تعامل بین بخش دولتی و غیر دولتی فعال در عرصه قرآن و عترت به منظور هم افزایی تجارب و توانایی ها برای ارتقاء کارایی،اثر بخشی و بهره وری

3-    تمهید اقدامات نظارتی لازم برای ارزیابی فعالیتهای قرآنی دستگاههای اجرایی و تهیه و تدوین گزارش به مراجع ذیربط

4-    برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و به روز رسانی سامانه جامع قرآنی کشور در راستای استقرار نظام مدیریت راهبردی امور قرآن و عترت در سطح کشور

5-    اتخاذ تمهیدات نظارتی لازم برای ایجاد بانک اطلاعات قرآن و عترت کشور، ساماندهی آمار و اطلاعات قرآنی و به روز رسانی آن

 

  جانباز و برادر شهید

 

سوابق اجرایی

مسئول دفتر طرح و برنامه ریزی معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی

معاون دفتر مجامع و فعالیتهای فرهنگی معاونت فرهنگی

مدیر اجرایی نمایشگاه دوسالانه فعالیتهای فرهنکی و هنری به مناسبت سال امام علی ع

مشاور اجرایی دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیر اموراجرایی معاونت فرهنگی

کارشناس نمونه جشنواره شهید رجایی

معاون کمیته تشریفات نمایشگاه کتاب.جندین دوره

عامل ذیحساب معاونت قرآن و عترت

مشاوراجرایی معاونت قرآن و عترت

مدیرکمیته مالی چندین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن

مدیر و عضو چندین دوره شورای سیاست گذاری،برنامه ریزی و کمیته قراردادهای نمایشگاه قرآن کریم