اداره کل ارتباطات و ...مدیرکل ارتباطات و هماهنگی

حجت الاسلام والمسلمین علی ملانوری

 

حجت الاسلام والمسلمین علی ملانوری

مدیرکل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن و عترت

نوع استخدام: رسمی

سوابق تحصیلی:

_ حوزوی: پایان سطح، دوسال اشتغال به خارج
_دانشگاهی :کارشناسی علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم، کارشناس ارشد فلسفه اخلاق، پیام نور واحد تهران

سوابق اجرایی:

سوابق تجربی:
الف: مسئول دبیرخانه شواری فرهنگ عمومی استان کرمان ۱۳۷۴-۱۳۷۶
برخی از مهمترین اقدامات در دوره تصدی:
۱-تشکیل کمیسیون های تخصصی به منظور مطالعه وضع فرهنگ عمومی استان
۲- تاسیس شواری فرهنگ عمومی شهرستان های استان
۳- ساماندهی مطالعه ملی” مسکن وفرهنگ” وارائه آن درسمینار سراسری اعضاء شواری فرهنگ عمومی کشور
۴- دریافت عنوان شورای فرهنگ عمومی برگزیده کشور در سال ۱۳۷۵در میان شورا های استانها

ب: معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمان ۱۳۷۹- ۱۳۷۶
برخی از مهمترین اقدامات در دوره تصدی:
۱- تاسیس خانه مطبوعات استان کرمان وساماندهی توزیع مطبوعات محلی وکشوری
۲- تاسیس وتجهیز انجمن های فرهنگی هنری در سراسر استان در قالب کانون هنر
۳- تشکیل اولین شورای صدور مجوز کتاب دراستان کرمان با اخذ مجوز ازشورای فرهنگ عمومی کشور
۴- تشکیل دبیرخانه وتاسیس جشنواره موسیقی نواحی کشور در کرمان

ج:مدیر کل فرهنگ وارشاداسلامی استان سمنان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
برخی از مهمترین اقدامات در دوره تصدی:
۱- برگزاری نمایشگاه بزرگ علوم قرآنی برای اولین بار در استان سمنان وتشکیل دبیرخانه دائمی آن
۲- احیاء انجمن مفاخر استان وبرگزاری همایش بررسی آراء واندیشه های شیخ علاء الدوله سمنانی با اشراف علمی استاد فرزانه جناب آقای دکتر اعوانی رئیس انجمن حکمت وفلسفه ایران
۳- ساماندهی تولید وخرید آثارهنری با تشکیل کمیته ارزیابی وخرید آثار هنری
۴- توسعه تشکل های ادبی وهنری جوانان استان
۵- کسب رتبه مدیر نمونه استانی برای دو سال متوالی

د: مدیر کل هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ۱۳۸۱-۱۳۸۱
برخی از مهمترین اقدامات در دوره تصدی:
۱- تشکیل بانک اطلاعات رایانه ای مدیران استانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در سطوح مختلف
۲- ایجاد مناطق عملیاتی برای نظارت وپشتیبانی از فعالیت واحدهای استانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در قالب کمیته های علمی واجرایی

ه: مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمان ۱۳۸۱- ۱۳۸۵
برخی از مهمترین اقدامات در دوره تصدی:
۱- بازسازی واحیاء موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان به عنوان دومین موزه هنر های معاصر کشور وانتقال مجموعه آثار زنده یاد سهراب سپهری به کرمان به صورت اهداء از سوی خانواده ایشان
۲- تدوین آئین نامه وتاسیس کمیته حمایت از مولفین وناشران کتاب به منظور افزایش سهم نویسندگان وناشران استان در بازار تولید کتاب کشور
۳- تاسیس کتابخانه تخصصی علوم قرآنی استان
۴- برگزاری هفته فرهنگی کرمان در حلب سوریه وایجاد ارتباطات فرهنگی وهنری میان دو کشور ایران وسوریه بامحوریت آثار وتولیدات فرهنگی وهنری استان
۵- برگزاری سه دوره جشنواره موسیقی نواحی کشور
۶- پایه گذاری نمایشگاه وجشنواره بین المللی کتاب کودک ونوجوان کشور درکرمان وتاسیس کتابخانه تخصصی کتابهای کودکان ونوجوانان
۷- کسب رتبه مدیرنمونه ملی وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی سال ۱۳۸۳
۸- طراحی واجرای شبکه جامع فرهنگی وهنری شهر بم پس از زلزله سال ۱۳۸۲

و: مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ۱۳۸۵- ۱۳۸۹
برخی از مهمترین اقدامات در دوره تصدی:
۱- پیگیری تشکیل و فعال شدن شورای فرهنگ عمومی درتمامی استانهای کشور
۲-پیگیری تشکیل شورای فرهنگ عمومی در ۳۰۰شهرستان کشور
۳- تشکیل کمیته های علمی وکارشناسی ذیل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
۴- برگزاری همایش سراسری دبیران شورای فرهنگ عمومی کشور برای اولین بار
۵- مشارکت در تدوین وتصویب طرح های جامع ” راهکارههای ترویج حجاب وعفاف در جامعه” و” راههای مقابله با عرفانهای انحرافی” وتبین آن درمجامع علمی کشور
۶- مستند سازی وآرشیو کردن تمامی جلسات ومصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور ازبدو تاسیس

ز: مدیرکل کانونهای تخصصی کانونهای فرهنگی هنری مساجد ۱۳۸۹- ۱۳۹۱
برخی از مهمترین اقدامات در دوره تصدی:
۱- تدوین یا بازنگری آئین نامه های مربوط به تاسیس کانونهای فرهنگی وهنری تخصصی مساجد دررشته هایی ازجمله: شعروادب ، سرود وآهنگهای انقلابی ، هنرهای نمایشی ، مهدویت ، سمعی وبصری و به منظوراستفاده ازظرفیت عظیم مساجد در توسعه فرهنگ وهنر کشور
۲- تاسیس بیش از۳۵۰ کانون فرهنگی وهنری تخصصی درسراسر کشور
۳- ایجاد خانه فرهنگ دیجیتال دربیش از ۱۵۰کانون فرهنگی وهنری در سراسر کشور

ح: مدیرویژه فرهنگ وارشاد اسلامی وسرپرست معاونت فرهنگی،اجتماعی وگردشگری منطقه آزاد قشم ۱۳۹۱ تاکنون
برخی از مهمترین اقدامات در دوره تصدی:
۱- تاسیس وراه اندازی مدیریت ویژه فرهنگ وارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم به عنوان اولین تجربه از این دست ” اجرای بند ب ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور مصوب مجلس شورای اسلامی
۲- تنظیم پیش نویس ظوابط فرهنگی ناظر برمناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران
۳- تاسیس انجمن های فرهنگی وهنری جزیره قشم به عنوان شعب مستقل از انجمن های ملی در رشته های مختلف فرهنگی وهنری
۴- تنظیم ومبادله تفاهمنامه همکاری سه ساله مابین سازمان منطقه آزاد قشم ووزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درجهت توسعه وارتقاء فعالیت های فرهنگی وهنری جزیره وایفاد نقش به عنوان یک شهر ملی
۵- راه اندازی ستاد احیاء مساجدواماکن مذهبی جزیره قشم وتلاش درجهت توسعه وتجهیز فضاهای مذهبی بارویکرد تقریب بین مذاهب
۶- پایه گذاری واجرای دونوبت نمایشگاه وجشنواره بزرگ قرآن کریم به عنوان اصلی ترین مناسبت فرهنگی وحدت آفرین میان اهل سنت وشیعیان جزیره
۷- برگزاری اولین سمپوزیوم مجسمه های شهری قشم باحضور هنرمندان طراز اول کشور
۸- تلاش در جهت واگذاری تصدی های دولتی به انجمن ها ومراکز خصوصی درحوزه فرهنگ وهنر وتوسعه مراکز خصوصی فرهنگی از۲۴ واحددرپایان سال۹۰ به۸۵ واحد درپایان شهریورماه۹۲
۹- انجام طرح پژوهشی جمع آوری ، تدوین وانتشار آثار موسیقی بومی جزیره قشم
۱۰- شناسایی وساماندهی ۴۵گروه موسیقی بومی ازسراسرجزیره قشم وایجاد موقعیت برای ایشان در قالب جشنواره های نوروزه وتابستانه
۱۱- برگزاری یازدهمین ، دوازدهمین جشنواره تابستانه قشم
۱۲- پیگیری راه اندازی اولین نشریه یومیه جزیره قشم با عنوان خبر قشم
۱۳- ساماندهی تولید کنندگان صنایع دستی جزیره قشم درقالب تعاونیهای تولیدی وحمایت از خرید تولیدات ایشان
۱۴- تلاش درجهت معرفی جاذبه های قشم ازجمله درحوزه طبیعت بی نظیر جزیره درقالب ژئوپارک جهانی قشم وراه اندازی نشریه اختصاصی
۱۵- تاسیس وبرگزاری اولین دوره جشنواره سراسری تئاتر ساحلی خلیج فارس