اداره کل برنامه ریزی، آموزش و ...معاون آموزش و برنامه ریزی


 

 

شرح وظایف:

 

1.        شناسایی چالش‌ها و مسائل راهبردی و کاربردی کلان در امور قرآن و عترت و ارایه پیشنهاد رفع چالش ها.

2.        نظارت بر انجام پژوهش‌ها و مطالعات کاربردی دستگاه‌های متولی امور قرآنی، دستگاه‌های مرتبط و نهادهای مردمی.

3.        نظارت بر مدیریت طرح‌های پژوهشی، پایان نامه‌ها و مطالعات میدانی بر اساس اولویت‌های پژوهشی دستگاه‌های متولی امور قرآنی، دستگاه‌های مرتبط و نهادهای مردمی.

4.        برنامه‌ریزی برای تدوین بسته‌های پرسشی مورد نیاز برای طرح‌های کلان و خرد افکار سنجی مرتبط با موضوع.

5.        برنامه‌ریزی برای برقراری تعامل با مراکز حوزوی و دانشگاهی، مراجع عظام تقلید و اخذ مشاوره‌های علمی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان قرآنی و هنری.

6.        طراحی نظام ارزش‌گذاری، طبقه بندی و ارزیابی محصولات و آثار علمی، پژوهشی، فرهنگی و رسانه‌های قرآن و عترت.

7.        تدوین ضوابط ارزیابی و صدور مجوز نشر آثار، محصولات و ترجمه‌های قرآن و عترت.

8.        تدوین سرفصل ها، موضوعات و اولویت‌های پژوهشی دستگاه‌های متولی امور قرآنی، دستگاه‌های مرتبط و نهادهای مردمی.

9.    تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های قرآن و عترت به مراجع قانونی ذی‌ربط با هدف استفاده از ظرفیت‌های قانونی و شناسایی خلاء‌های موجود.

10.    پایش مستمر وضعیت امور قرآنی و  عترت برای تبیین نیازهای پژوهشی و تحلیل شرایط امور قرآن و عترت و فرهنگ کشور.

11.    هماهنگی با دبیرخانه‌ها، کمیسیون‌ها و شوراهای مرتبط در راستای هدف گذاری و تدوین اولویت‌های پژوهشی امور قرآن و عترت.