اداره کل برنامه ریزی، آموزش و ...مدیرکل دفتربرنامه ریزی،آموزش و توسعه مشارکت ها

مهندس ابراهیم کرمانی نژاد

مهندس کرمانی نژاد

 

ابراهیم کرمانی نژاد

متولد: 1354

 کارشناس صنایع ، گرایش تکنولوژی صنعتی

 

 

سوابق اجرایی و آموزشی :

-     عضو هیئت مولف طرح آکادمی قرآن کریم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دیپلم قرآنی)

-     مدرس قرآن در مجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

-     پیاده سازی سیستم آموزش قرآن به روش آکادمیک در فرهنگسرای امیرکبیر

-      مدرس دوره آکادمیک قران در فرهنگسرای دانشجو

-     مدرس دوره آکادمیک قرآن در سرا محله عباسی

-     مدرس دوره آکادمیک قرآن در شهرداری

-     مدرس دوره آکادمیک قرآن در سرا محله گلستان شرقی

-     مدرس دوره آکادمیک قرآن در شهرداری( دوره حفظ قرآن دانش پژوهان)

-      مدرس دوره آکادمیک قرآن ( دوره قرآن پژوهان موسسه قرآنی وزارت ارشاد)

-     دبیر کانون قرآن خانه فرهنگ امیرکبیر

 -     مدرس و مدیر مراکز آموزشی حفظ و قرائت قرآن کریم و کانون های قرآن و عترت در مجموعه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران