اداره کل برنامه ریزی، آموزش و ...مدیرکل دفتربرنامه ریزی،آموزش و توسعه مشارکت ها

 

 

 


  

 

 سید فخرالدین اسماعیلی  

مدیر کل آموزش و توسعه مشارکتهای مردمی در معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  

 


شرح وظایف:

1.       پیگیری اجرای سیاست‌ها و خط مشی های معاونت در زمینه برنامه ریزی و توسعه امور آموزشی و پژوهش‌های کاربردی

2.    مدیریت و راهبری تدوین برنامه های دفتر، برآورد منابع و دفاع از آن/ جمع بندی گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی/ تشکیل و راهبری کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی/ مدیریت و راهبری امور مستند سازی، اطلاع رسانی و ارائه اسناد و مدارک

3.       برنامه ریزی و راهبری امور مربوط به توسعه و ارتقای کمی و کیفی مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

4.       مدیریت و راهبری تدوین برنامه های آموزشی و تعریف محتوای دروس و دوره های کوتاه مدت

5.       برنامه ریزی و پیگیری توسعه آموزش‌های حوزه قرآن و عترت در سطح بین‌الملل

6.    سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توانمندسازی نخبگان، پژوهشگران و فعالان قرآنی جهت تولید پژوهش‌های کاربردی و جذب بودجه لازم از طریق دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی

7.       نظارت بر تدوین و اجرای ضوابط ، فرایندها و نظام نامه های حمایت از موسسات ، جلسات و کانونهای قرآن و عترت

8.       نظارت بر تدوین ضوابط نحوه تاسیس مراکز ، موسسات و کانونهای قرآن و عترت ، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت های آنها

 

نوع استخدام: رسمی