اداره کل تبلیغ و ...مدیرکل تبلیغ و ترویج

 

 اصغرامیرنیا

 

اصغر امیرنیا

مدیر کل تبلیغ و ترویج فعالیت های قرآن و عترت

 

 

پست الکترونیک:A.Amirnia@gmail.com

نوع استخدام: رسمی

سوابق تحصیلی:

_کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی(دانشگاه تهران)

_کارشناسی تاریخ(دانشگاه تهران)


شرح وظایف: (در حال به روز رسانی است)

 

سوابق اجرایی:

 

-         کارشناس معاونت امور مجلس وهماهنگی استان ها (وزارت فرهنک وارشاد اسلامی)  ١٣٦٨ 

-         معاون برنامه ریزی امور استان ها (وزارت فرهنک وارشاد اسلامی) ١٣٧٥-١٣٦٩  

-         معاون  دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد (وزارت فرهنک وارشاد اسلامی)١٣٨٣-١٣٧٥  

-         رییس اداره نمایشگاه های هنری (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)١٣٨٤-١٣٨٣ 

-         مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران(وزارت فرهنک وارشاد اسلامی)١٣٨٦-١٣٨٤ 

-         مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  ١٣٨٩-١٣٨٦  

-         مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری رودکی  ١٣٨٩-١٣٨٧

-         عضو هیئت تجدید نظر تخلفات اداری  ١٣٨8-1384      

-         رییس هیئت بدوی تخلفات اداری (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)13٨٧-1384

-         عضو هیئت مدیره موسسه نمایشگاه فرهنگی  از سال ١٣٨٤ تا اکنون

-         دبیر اجرایی جشنواره عدالت و امید ١٣٨٨ 

-         عضو هیئت مدیره صندوق هنرمندان ١٣٨٩-١٣٨٥

-         دبیر کمیته فرهنگی و هنری اکسپوی ٢٠١٠ شانگهای چین(پاویون ایران)١٣٨٩

-         مشاور عالی معاون امور هنری ١٣٨٩

-         دبیر کمیته فرهنگی و هنری ستاد جشن جهانی نوروز  ١٣٩٠

-     دبیر جشنواره های امور استان ها و بازرسی نمایشگاه کتاب،  بصیرت، رمضان، اکسپوی هنرهای تجسمی ، همپای جلودار، قربان تا غدیر١٣٧٨، بیش از ٩٠جشنواره رضوی ازسال1382تا اکنون، جشنواره های تجسمی فجر، کودک، نوجوان وجوانان

-         عضو هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری  از سال ١٣٩١تا اکنون

-         دبیر کمیته فرهنگی و هنری اکسپوی ٢٠١٥ میلان ایتالیا

-         عضو هیئت امنای مجمع فرزندان شاهد از سال ١٣٨٤ تا اکنون

-          قائم مقام مجمع شاهد ایران اسلامی

-         نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجمع تشکل های شاهد و ایثارگر

-         عضو هیئت امنای بنیاد آفرینش های فرهنگی و هنری نیاوران

-         عضو هیئت امنای موسسه ارکستر ایران

-         مدیرکل هنرهای تجسمی

-         مشاور امور اجرایی معاونت قرآن وعترت

-         مدیرکل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن وعترت

-     ماموریت اداری به کشورهای پاکستان-بلاروس-روسیه-سنگال-ایتالیا(٢)-چین(٢)-قطر-تاجیکستان-لبنان-برزیل-سوریه-عراق(٣)-عربستان زیارتی وماموریت(٥)-ونزوئلا-آلمان واکراین- هندوستان