اخبار

کرمانی نژاد تاکید کرد: لزوم بهره مندی از ظرفیت های ستاد ملی طرح تلاوت

کرمانی نژاد تاکید کرد: لزوم بهره مندی از ظرفیت های ستاد ملی طرح تلاوت
با هدف بررسی چگونگی تداوم و اجرای طرح ملی تلاوت جلسه ای با حضور مدیر کل برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکتهای معاونت قرآن و عترت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور بررسی چگونگی تداوم و اجرای طرح ملی تلاوت ، جلسه ای در دفتر مدیر کل برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکتها برگزار شد.

در این جلسه کرمانی نژاد مدیر کل برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکتها ضمن اظهار خرسندی از فعالیتهای صورت گرفته در ستاد ملی طرح تلاوت از لزوم ارائه راهکارها و بهره مندی از نقطه نظرات سازنده تاکید کرد و گفت: آسیب شناسی چگونگی برگزاری طرح ملی تلاوت در طی چند سال اخیر می تواند نقشه راه خوبی جهت اجرای هرچه بهتر این موضوع باشد.

وی اجرای موفق طرح ملی تلاوت را در سال های اخیر از دستاوردهای مهم و اثرگذار فعالیت های قرآنی کشور دانست و تاکید کرد: از ظرفیت های ستاد ملی طرح تلاوت می بایست بیشتر استفاده شود و با حمایت ویژه معاونت قرآن و عترت طرح ملی تلاوت در گستره وسیع تری در کشور برگزار شود.

طرح ملی تلاوت، طرحی است که از سال 91 تاکنون به منظور شناخت و پرورش نوجوانان مستعد در امر تلاوت قرآن کریم در سراسر کشور در حال اجرا می باشد.

خاطر نشان می شود در این جلسه جناب آقای کرمانی نژاد ، مدیر کل دفتر، جناب آقای مقدم کیا دبیر ستاد اجرایی طرح تلاوت و آقایان حسین زاده و رضوی زادگان به بیان نقطه نظرات خود پیرامون طرح ملی تلاوت پرداختند.

۲۲ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۳۰