اخبار

حامد منیری خبر داد:

برگزاری نخستین جلسه شورای حمایت، نظارت و ارزیابی طرح ها و آثار قرآن و عترت

برگزاری نخستین جلسه شورای حمایت، نظارت و ارزیابی طرح ها و آثار قرآن و عترت
نخستین جلسه شورای حمایت، نظارت وارزیابی طرح ها وآثار قرآن و عترت با حضور اعضای این شورا در دفتر تبلیغ و ترویج برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستین جلسه شورای حمایت، نظارت، ارزشیابی طرح ها و تولیدات آثار و فعالیت های قرآن و عترت برگزار شد.

این جلسه که با حضور مدیرکل تبلیغ و ترویج  برگزار شد بر ضرورت تنظیم و تدوین آیین نامه ی کلی برای انجام تمامی فعالیت های قرآنی تاکید شد. حامد منیری گفت :

بر اساس جمع بندی انجام شده در این جلسه ؛ تمامی رویدادهای دفتر تبلیغ و ترویج در قالب 4 بخش: طرحها، تولیدات، آثار و فعالیتهای قرآن و عترت قابلیت اجرا را خواهد داشت.

۲۱ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۳۳