اخبار

با حضور معاون قران و عترت

اختتامیه ششمین جشنواره فرهنگی ، هنری و قرآنی رمضان در زنجان برگزار شد

اختتامیه ششمین جشنواره فرهنگی ، هنری و قرآنی رمضان در زنجان برگزار شد
در اختتامیه ششمین جشنواره فرهنگی ، هنری و قرآنی رمضان زنحان نفرات برگزیده معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی معاونت قران و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،با حضور معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختتامیه ششمین جشنواره فرهنگی ، هنری و قرآنی رمضان زنجان برگزار شد و نفرات برگزیده معرفی شدند..

بسم ال النور
بیانیه هیات داوران
بھار نیایش و بندگی خداوند ماه رمضان است و بھار کلمات شعر.  در ضیافت زیبا و شگرف و شگفت نور به مھمانی کلماتی نورانی رفتن نصیب جان ھای عاشقی است که معنای کمال در حریم وصال یافته‌اند.
سرودن از ساحت حضرت ربوبیت و دولت جاویدان حسن محمد و آل او و شھدای دفاع از حریم آن انوار مطھره در بھار قران و عبادت بر کام ھمگان خجسته باشد
شرکت کنندگان عزیز شیرین مھن آثار شاعران را به صورت تفکیکی بیشتر در قالب ھای کلاسیک عرضه شده بود و ذکر این نکته خالی از لطف نیست که گویا اقبال در سرایش آثار دینی و مذھبی و دفاع مقدس ھمچنان با گونه ھای کھن شعر فارسی است و البتھ کھ تلاش ھای شاعرانه در عرصه شعر نیمایی و آزاد نیز، ھمچون آثار کلاسیک قطعا ارجمند واجرمند ھست و خواھد بود و چه بسا در آینده آثار شگرفی را در این حوزه ھای روزآمد ملاحظه کنیم.  
توجه به زبان روز، تصویر،تخیل ناب، فنون بلاغت وعلم بدیع ،تازگی محتوا و بیان و پرھیز از تکرار و کلیشه،نکاتی است کھ سروده ھای برتر را از سایر آثار متمایزمیکند. نکتھ ای که در بیشتر آثار با درجات متفاوتی از دقت مشاھده و قابل رصد است و امیدوارم ھمھ شرکت کنندگان در سالھای بعد این نکات را مد نظر داشته باشند. 

«امیر مرزبان»
«علیرضا سلطانی»

 

بیانیه بخش دلنوشته:

شاید بتوان گفت که دلنوشته دربرگیرنده هر حرف و نوشته ای است که بر مبنای عاطفه و بر اساس احساس نگاشته شده باشد و به همین جهت آزادی قالب و حتی زبان، به درستی لازمه ی نگارش چنین حرفایی بود.  
شاید بر همین مبنا بود که نوشته ها گاهی بسیار کوتاه بود و گاهی بلند، گاهی بر اساس داستان نگاشته شده بود و در همان حال گاهی بی شباهت به شعر نبود و گاهی به زبان فارسی گفته شده بود و گاهی نیز به زبان ترکی! و تنها وجه اشتراک همه این نوشته ها این بود که همگی حرف دل بودند.
   رقیق ترین احساسات و لطیف ترین عواطف هر کس زمانی است که که با خدای خودش به راز و نیاز می پردازد و شاید به این دلیل بود که زیبایی خاصی در بین خطوط نوشته شده چشم ها را می‌نواخت و دلها را تکان می داد؛ کلماتی که راه دل و گاهی راه آسمان را به راحتی بلد بودند.
و اما در این میان نوشته ها، آنهایی که بر مبنای داستان بودند کمی بیشتر  توانسته بودند که دل مخاطب را بربایند. انگار  داستان پرداز ها می دانستند که چگونه حرف دل خودشان را با دل خواننده گره بزنند و او را تا پایان داستان در کنار خودشان بنشانند و حتی شاید او را با دوباره خوانی اثر خودشان مجذوب تر کنند.
سادگی،خاطره انگیزی ، راز و نیاز های وقت افطار و گاهی پیوند دادن همه اینها با جبهه و شهادت بعضی از آثار را تحسین برانگیز کرده بود.
«دکتر شیرمحمدی، داور بخش دلنوشته»

۲۷ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۰۷