اخبار

سندراهبردی –اجرائی توسعه فعالیت های قرآن و عترت خراسان رضوی رونمایی شد

سندراهبردی –اجرائی توسعه فعالیت های قرآن و عترت خراسان رضوی رونمایی شد
با حضور مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی سند راهبردی –اجرائی توسعه فعالیت های قرآن و عترت استان" رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، با حضور جعفر مروارید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در جلسه شورای معاونین این اداره کل از کتاب " سندراهبردی – اجرائی توسعه فعالیت های قرآن و عترت استان خراسان رضوی چشم انداز 1402-1397شمسی" رونمایی شد.

درحاشیه این جلسه محمدتقی کاظمی نسب رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص این سند اظهار کرد: این سند به منزله نقشه راه است و تا سال 1402 فضای قرآنی مشهد و استان ترسیم شده است و شامل اهداف کلان، راهبردها، آسیب ها و چالش ها، فرصت و نقاط قوت فعالیت های قرآنی استان می باشد .

وی ادامه داد: در این سند برنامه های  12 دستگاه فرهنگی و دینی درج شده و فعالیت های آنها در دبیرخانه کارگروه قرآنی شورای فرهنگ عمومی رصد می شود.

۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۴۷