اخبار

چهارمین جلسه هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت برگزار شد

چهارمین جلسه هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت برگزار شد
چهارمین جلسه هیأت رسیدگی به امو مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت با حضور معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چهارمین جلسه هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت سه شنبه (18 تیرماه) با حضور عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امیرنیا مدیرکل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت ،محمدعلی خواجه پیری ، عباس سلیمی و حمیدرضا شیخ ویسی برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید جهت آموزش و توجیه مصاحبه گران کلیه استانها (تعیین شده طبق ضوابط ،جهت مصاحبه با متقاضیان تاسیس فعالیت موسسات فرهنگی قرآن و عترت)  که بیش از 100 نفر می باشند، دوره آموزشی به صورت مجازی و ویدئو کنفرانس با همکاری مؤسسه قرآنی نورالمجتبی (ع) برگزار  و مصاحبه گران در آن شرکت نمایند. همچنین مقرر گردید تمدید پروانه فعالیت مؤسسات تا اطلاع ثانوی تا پایان سال 99 تمدید گردد.

به علاوه ، صدور پروانه های  فعالیت جدید ، ابتدا به صورت یک ساله و پس از تایید فعالیت مؤسسه به صورت چهارساله صادر شود.

همچنین آئین نامه داخلی هیأت رسیدگی نیز در 5 ماده به تصویب اعضا رسید.

۱۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۲
روابط عمومی |