اخبار

صدور احکام اعضای گروه مصاحبه با متقاضیان تاسیس موسسه فرهنگی قرآن و عترت در استانها

صدور احکام اعضای گروه مصاحبه با متقاضیان تاسیس موسسه فرهنگی قرآن و عترت در استانها
احکام اعضای گروه مصاحبه با متقاضیان تاسیس موسسه فرهنگی قرآن و عترت در استانها صادر شد.به گزارش روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیات رسیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت در احکام جداگانه  96 نفر از اعضای گروه مصاحبه با متقاضیان تاسیس موسسه فرهنگی قرآن و عترت در32 استان کشور را منصوب کرد.

اعضای این گروه مصاحبه کننده در هر استان 3 نفر و متشکل از رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد استان به عنوان رئیس گروه مصاحبه  و دو نفر از فعالین قرآنی استان به پیشنهاد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و در نهایت تایید معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

لازم به ذکر است، این اعضا طبق ضوابط و شرایط مندرج در آئین نامه مصاحبه شوندگان می باشند.لیست اعضای 96 نفر از مصاحبه شوندگان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور به شرح زیر می باشد.


مشخصات اعضای مصاحیه شوندگانمشخصات اعضای مصاحبه شوندگان

۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۲۰:۵۲
روابط عمومی |