• اخبار

بازدید مدیران معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد از ندامتگاه استان مرکزی

بازدید مدیران معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد از ندامتگاه استان مرکزی
هیاتی از معاونان ادارات کل معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت برپایی طرح هفته های قرآن و عترت از ندامتگاه استان مرکزی بازدید کردند .

هیاتی از معاونان ادارات کل معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت برپایی طرح هفته های قرآن و عترت از ندامتگاه استان مرکزی بازدید کردند .

به گزارش روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونان ادارات کل معاونت قرآن و عترت  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با همراهی مدیر کل فرهنگی تربیتی سازمان زندان های کشور و مدیر کل زندان های استان، از زندان مرکزی اراک و اردوگاه کار درمانی و حرفه آموزی؛ به منظور برپایی ارزیابی اولیه طرح هفته های قرآن و عترت در ندامتگاه های کشور  بازدید کردند.

بر اساس این گزارش ، این هیات در بررسی و بازدید از اندرزگاه قرآنی مستقر اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی استان مرکزی اقدامات انجام شده را با توجه به نتایج ارزشمند آن نمونه ای موفق و قابل تعمیم به جامعه و حتی دیگر موسسات آموزشی خارج از زندان عنوان کردند .

گفتنی است، طرح برگزاری هفته های قرآن و عترت هر ساله در استان های کشور با حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشارکت سایر دستگاه های استانی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها انجام می شود و در سال جاری نیز با توجه به درخواست سازمان زندان های کشور ، بررسی برگزاری این طرح در ندامتگاه ها در دستور کار قرار گرفته است.


روابط عمومی
۱۸ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۳۲