• اخبار

در راستای سلسله نشست های اداره کل ارتباطات و هماهنگی صورت گرفت:دیدار رئیس موزه ملی قرآن کریم با مدیرکل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در راستای سلسله نشست های اداره کل ارتباطات و هماهنگی صورت گرفت:دیدار رئیس موزه ملی قرآن کریم با مدیرکل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
رئیس موزه ملی قرآن کریم با مدیرکل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن و عترت دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، در راستای برگزاری سلسله نشست های اداره کل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حجت الاسلام والمسلمین امیر لهراسبی رئیس موزه ملی قرآن کریم با حجت الاسلام والمسلمین علی ملانوری مدیرکل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار کرد.

در این دیدار حجت الاسلام والمسلمی لهراسبی با بیان اینکه ما از قرآن کریم کسب تکلیف می کنیم ، گفت : ارتباط موزه ی ملی قرآن با سازمان ها و نهادهای قرآنی خصوصا معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می بایست تعریف و افزایش پیدا کند.

حجت الاسلام والمسلمین ملانوری نیز با بیان اینکه ثمره توجه و بهره گیری از آموزه های قرآن و عترت طاهره (ع) می بایست در جامعه نمود پیدا کند ، اظهار داشت : بدون شک هم افزایی و همکاری سازمان ها و نهادهای قرآنی نتیجه مثبتی در راستای ایجاد انس و الفت مردم با قرآن کریم خواهد داشت و در این زمینه نباید از معانی و مفاهیم عمیق قرآنی غافل شد.

در ادامه این جلسه حاضرین علاوه بر ارائه انتقادات و پیشنهادات  بر افزایش همکاری و هم افزایی میان نهاد ها و سازمان ها اشاره و بر لزوم نگاه مشترک و دست یابی به خروجی و اهداف مختلف در راستای تبلیغ و ترویج مفاهیم و آموزه های قرآنی تاکید کردند.

روابط عمومی
۱۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۳۱