• اخبار

چهارمین جلسه کارگروه قرآن و هنر کمیسیون فعالیت های تبلیغی ترویجی برگزار شد

چهارمین جلسه کارگروه قرآن و هنر کمیسیون فعالیت های تبلیغی ترویجی برگزار شد
چهارمین جلسه کارگروه قرآن و هنر کمیسیون فعالیت های تبلیغی ترویجی با حضور نمایندگانی از نهادها و سازمان های زیربط برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چهارمین جلسه کارگروه قرآن و هنر کمیسیون فعالیت های تبلیغی ترویجی با حضور محمد مهدی عزیززاده رئیس دبیرخانه کمیسیون فعالیت های تبلیغی ترویجی ، محمد اللهیاری فومنی مدیرکل دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری ،اسغر امیرنیا مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت ، سعید رجبی فروتن مدیرکل حوزه ریاست سازمان امور سینمایی  ، دکتر محمدحسن محمدزاده رئیس شبکه قرآن و معارف سیما و نمایندگانی از معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ، سازمان تبلیغات اسلامی ، بنیاد سینمایی فارابی  ،دفتر آموزش و گسترش فعالیت های هنری و جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در این جلسه بررسی برنامه های ارائه شده از سوی دستگاه های متوالی در جدول سیاست ها و اولویت های کاری کارگروه به عنوان دستور جلسه بررسی و همچنین فهرست برآورد اعتباری در خصوص طرح ها و فعالیت هایی که به کارگروه ارائه می شود ، مورد بحث و تبادل نظر حاضرین قرار گرفت .همچنین حاضرین به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص کتابچه تعاریف و مفاهیم استاندارد در حوزه قرآن و عترت پرداختند.

 

روابط عمومی
۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۲۶